FREESIMISE PROTSESS

Frees võimaldab purustada kännud ja juured kuni 20 cm sügavusel pinnases. Purustatud puitmaterjali segab frees mullaga. Freesil on küljes ka pinnaserull, mis võimaldab freesitud pinnast nii tasandada kui ka tihendada.

Peale freesimist ja rullimist muutub maapind niivõrd tasaseks, et edaspidiseks hoolduseks piisab vaid muruniidukist.

FREESIMISMASINA OTSTARVE

  • Võsastunud maade taastamisel heinamaaks
  • Elamukruntide ja õuealade tasandamiseks
  • Kruusa ja pinnasteede tasandamiseks
  • Kraaviservade tasandamiseks
  • Elektri ja sideliinide koridoride puhastamiseks

Pinnase ja võsastunud maade freesimine

Kändude freesimine

Pinnasteede freesimine