Erinevad raietööd

Piirsihtide puhastamine

Lankide märgistamine

Metsa majandamiskavade tellimine

Raietööde teostamine koos okste koristusega

Metsamaterjali väljavedu traktoriga

Hakkepuidu lõikamine

Kraavide, metsade, põldude võsa-eemaldamine