Haljastus

  • Mullatööd
  • Muru rajamine ja niitmine
  • Heki pügamine
  • Veesilmade, puhkenurkade, välikaminate, valgustuse jms rajamine
  • Looduskivi sillutised
  • Puitmaterjalist kõnniteede rajamine
  • Aedade ja piirete ehitus, võrk- ja puitaiad
  • Lillekastid, välimööbel
  • Mänguväljakute rajamine
  • Võsastunud maade ja rannaniitude hooldus

metsatood1rannaniidu-hooldus