Haljastus

  • Mullatööd
  • Looduskivi sillutised
  • Puitmaterjalist kõnniteede rajamine
  • Aedade ja piirete ehitus, võrk- ja puitaiad
  • Lillekastid, välimööbel
  • Mänguväljakute rajamine
  • Võsastunud maade ja rannaniitude hooldus

 

 

 

 

metsatood1rannaniidu-hooldus