Metsatööd

  • Erinevad raietööd
  • Piirsihtide puhastamine
  • Lankide märgistamine
  • Metsamajandamiskavade tellimine
  • Elamumaal raietööde teostamine koos okste koristusega
  • Metsamaterjali väljavedu traktoriga Valmet

Ostame ka metsamatejali, kütte- ja palgipuid