Valgustusraie

Valgustusraie peamised eesmärgid on puistu liigilise koosseisu kujundamine ning valgus – ja toitetingimuste parandamine. Puistutes vanuses 5 kuni 20 aastat on tavaliselt üsna kõrge puude arvukus, mis võib mõnedel juhtudel ulatuda 20 000 kuni 30 000 puule hektari kohta. Kui nii palju puid jagavad maapinna toitaineid, vett ja valgust, siis jäävad puude tüved peenikeseks ja nende kasvutempo kahaneb ning selle tulemusena võtab tunduvalt kauem aega, enne kui sealt saab müügikõlblikku puitu. Harvenduse käigus võetakse maha kõige väiksema puud ja jäetakse kasvama terved, sirge ning hästi laasunud tüvega ning korraliku võraga puud. Valgustusraiel ei ole otseselt määratletud allesjäävate puude arvu, kuna puude arv sõltub paljudest olulistest teguritest nagu koosseisust, puude kõrgusest ja pinnase headusest. Keskmiselt jääb peale valgustusraiet alles hektari kohta kuskil 2000 kuni 4000 puud. Allesjäänud puud moodustavad kogu juurdekasvu.

Valgustusraie on selline metsamajanduslik tegevus, mis toob endaga kaasa kulud. Langetatud puud jäetakse üldjuhul metsa, kuid mõnedel juhtudel võib neid kasutada hakkpuidu valmistamiseks. Kulutused sõltuvad langetatud puude arvust hektari kohta. Valgustusraie ligikaudne hind on 64 eurot kuni 260 eurot hektari eest. Samas on antud kulutused hädavajalikud ning need saavad juba tagasi teenitud esimesel harvendusraiel (vt harvendusraie).

Täna on võimalik taotleda valgustusraie teostamiseks riiklikku toetust. Sevos Talu aitab Sul välja uurida, kas Sinu valgustusraiele on võimalik antud toetust saada.

Mõningatel juhtudel on vaja teatud puistutes teha valgustusraiet 2 korda esimese 20 aasta jooksul. Valgustusraietele peavad kindlasti järgnema harvendusraied, sest ainult nii on võimalik saavutada parim metsamaa tootlus ning parim majanduslik tasuvus. Ilma valgustusraieta võib halvimal juhul hävida kogu puistu.