Metsa müük

METSA MÜÜGI 8 SAMMU:

1) Telli metsamajandamise kava

Selleks, et sa saaksid üldse oma metsa müüa ja majandada on vaja saada ülevaade metsas toimuvast. Esimese asjana tuleks kõigepealt tellida metsamajandamiskava. Metsamajandamiskava annab ülevaate metsavarudest ja soovitused kuidas oma metsa majandada järgneval 10 aastal. Metsamajandamiskava on ametlik dokument, mida saab tellida ainult tegevusloaga metsakorraldusettevõttelt. Tegevusloaga ettevõtete nimekirja leiad siit!

2) Võta meiega ühendust

Kui soovid, et sinu metsal oleks ka tulevikus väärtus ja sa oled huvitatud metsa pealt teenima tulu, siis tuleb sul metsa hooldada. Võta meiega ühendust ja vaatame koos metsamajandamiskava üle. Vajadusel abistame sind metsamajandamiskava tellimisel.

3) Vaatame metsa üle

Tuleme kohale ja vaatame koos müüdava metsaala üle. Veendume metsamüügi seaduslikkuses ja dokumetatsiooni vastavuses (vaata Metsa müügiks vajalik dokumentatsioon) ning abistame asjaajamises.

4) Teeme hinnapakkumise

Metsaga tutvumise tulemuste põhjal teeme omapoolse hinnapakkumise lähtuvalt mahust ja puidu sortimendist.

5) Sõlmime lepingu

Kui mõlemad pooled on tingimustega nõus, sõlmime kasvava metsa raieõiguse ostu – müügilepingu.

6) Tasume summa

Peale lepingu sõlmimist tasume kohe kuni 100% kokkulepitud summast.

7) Teostame raie

Hoiame metaomanikku kursis tööde käiguga ning tööde lõpetamisel anname langi üle korrastatuna vastava akti alusel.

8 ) Taasmetsastamine

Vajadusel aitame omanikul leida usaldusväärse partneri, kes võtab enda kanda metsamajanduslike tööde kohustused: maapinna ettevalmise ja taasmetsastamise.