Metsa müügi dokumentatsioon

Kasvava metsa müügiks on vaja metsaomanikul sõlmida raieõiguse võõrandamise ehk ostu – müügileping. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised kasvava metsa raieõiguse valdamise seaduslikkust tõendavad originaaldokumendid:

  • väljavõte kinnisturaamatust;
  • metsateatis (s.t dokument, mis on aluseks kasvava metsa võõrandamiselepingul müüdava puidukoguse määramiseks);
  • kasvava metsa raieõiguse omandanud isikul selle edasivõõrandamisel eelmise omanikuga sõlmitud võõrandamise leping.

Lisaks eelpool toodud dokumentidele peab:

füüsiline isik esitama:

  • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
  • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja ise ei ole sõlmimas lepingut. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt.

füüsilisest isikust ettevõtja:

  • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
  • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri A-osa registrikaardi ärakirjal. Volikiri peab olema allkirjastatud füüsilisest isikust ettevõtja poolt.

juriidiline isik esitama:

  • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
  • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.