Metsandus

TEOSTAME MITMESUGUSEID METSATÖID:

  • Erinevad raietööd
  • Piirsihtide puhastamine
  • Lankide märgistamine
  • Metsamajandamiskavade tellimine
  • Elamumaal raietööde teostamine koos okste koristusega
  • Metsamaterjali väljavedu traktoriga Valmet
  • Ostame ka metsamatejali, kütte- ja palgipuid
  • Võtame rendile ja ostame erinevaid põllu-, karja- ja metsamaid
  • Puhastame Teie kraavid, teeääred, metsad ja põllud võsast

KASULIKKU INFOT :

metsatood1metsatood